Je ervaringen als signalen van opdracht en bestemming

Het gesprek als tool voor transformatie

Missie

Larger Questions, a Larger Life. Je uitdaging vormt je betekenis. Hierin schuilt de missie van Larger Life: iemand zijn, iets betekenen, ertoe doen.

Waarden

Respect, openheid en gelijkwaardigheid. Stilstaan bij wat je doet bewegen. Uitgaan van eigen kracht. Geloven in nooitvermoede veerkracht. 

Project

Luisteren, spreken en schrijven inzetten als tools voor transformatie. Het scheppende leven aangaan. Wat we tegenkomen zijn we zelf.